AJUNTAMENT

El funcionament de la Crida a l’Ajuntament de Sabadell

Les tasques que la Crida realitza a l’Ajuntament de Sabadell es coordinen a través del grup municipal. El grup municipal és alhora un espai físic i punt de trobada situat al baixos de l’Ajuntament de Sabadell en el que hi treballa un tècnic que es dedica a coordinar totes les tasques de les regidores de la Crida i la comunicació d’aquestes amb la resta de la Crida així com amb els ciutadans i ciutadanes. L’horari d’oficina d’aquest espai és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h, per contactar­hi ho podeu fer a través del telèfon …. o del correu cps.grupmunicipal@cridapersabadell.cat

Alhora, a nivell organitzatiu, aquesta coordinació es realitza a través de dos espais de trobada i debat: l’assemblea de grup municipal i el grup municipal ampliat.

L’assemblea de grup municipal està composada per les 4 regidores de la Crida i la persona que fa de tècnica del grup municipal i es reuneix cada dues setmanes. En aquesta, es coordinen les diferents agendes, tasques i propostes que es fan des de cada regidoria així com es traslladen les propostes i problemàtiques més urgents que sorgeixen des del carrer.

El grup municipal ampliat, està composat per les quatre regidores de la Crida, el tècnic del grup municipal,el tècnic d’organització de la Crida i una desena d’adherides de la Crida que s’han presentat com a voluntàries. Aquest espai serveix per assessorar a les regidores entorn els temes d’actualitat i les tasques que realitzen en el seu dia a dia.

© 2015 CRIDA per Sabadell