Acord de govern

L’acord del “Govern de Transformació” per la ciutat de Sabadell

EL PROCÉS PER ASSOLIR L’ACORD

Els resultats de les darreres eleccions municipals (maig de 2015) es caracteritzaren per un enfonsament del règim corrupte que havia governat en els darrers 16 anys a la ciutat (caiguda en picat del PSC que va perdre més de la meitat dels seu regidors), la incapacitat de la dreta tradicional de poder tirar endavant una proposta i l’augment del suport a les forces d’esquerres i transformadores de la ciutat entre elles la Crida per Sabadell que va obtenir uns resultats històrics (11.113 vots i 4 regidores).

Fruit d’aquests resultats, la Crida per Sabadell va decidir posar­se a treballar en un procés de negociació per tal d’assolir un govern transformador i de ruptura per l’Ajuntament de Sabadell sota tres línies vermelles: obrir les portes i finestres de l’Ajuntament netejant i auditant tota la corrupció legal i il∙legal que hi havia hagut fins al moment, un pla de xoc social i posar al servei de la població i de la transformació social l’Ajuntament de Sabadell.

Finalment, les quatre forces que van donar suport a la investidura alternativa al PSC: ERC, UpC, Guanyem i la Crida, van acabar arribant a un acor de govern que incloïa totes les propostes i mecanismes que la Crida considerava essencial per poder fer efectius els seus tres objectius principals.

Així doncs, amb un peu al carrer i un altra a la institució la Crida ha iniciat el seu camí cap a la transformació des del govern de l’Ajuntament de Sabadell amb moltes ganes i il∙lusió però també amb precaucions i capacitat d’autocrítica, anem a vèncer i a transformar però som conscient que ho fem a camp contrari.

L’ACORD DE GOVERN DE TRANSFORMACIÓ

El contingut de l’acord

L’acord de govern de transformació és un acord programàtic entre 4 forces d’esquerres de la ciutat basat en els eixos fonamentals de:

Obrir les portes i finestres de l’Ajuntament netejant i auditant tota la corrupció legal i il∙legal que hi havia hagut fins al moment,

Un pla de xoc social

Posar al servei de la població i de la transformació social l’Ajuntament de Sabadell.

Aquest acord programàtic, va acompanyat d’un acord de governabilitat i d’un cartipàs que compromet a les quatre forces polítiques a aplicar aquest programa de transformació durant els 4 anys del mandat electoral.

Cal destacar, que en aquest acord, la Crida sempre va posar per davant dels personalismes, càrrecs i posicions dins el cartipàs, la possibilitat d’aplicació del programa de transformació, element que ens semblava imprescindible per participar del govern.

Els desacords de la Crida amb l’acord signat

També voldríem destacar que, com en tot acord, vam haver de cedir en algunes qüestions en les que no estàvem d’acord:

República catalana

A petició d’Unitat pel Canvi i Guanyem, l’Ajuntament de Sabadell no es va comprometre en la construcció de la futura república catalana comprometent­se tan sols amb el dret a decidir.

Els sous

La Crida per Sabadell es va quedar com a únic partit dins l’acord, que va defensar uns sous que reflectissin la realitat social de la nostra ciutat i país. Els sous que es van fixar per alcalde, tinents i figures de regidors foren molt més elevats del que proposava la Crida (màxim 2,5 vegades del sou mínim interprofessional), arribant a quantitats un 40% més elevades de la nostra proposta.

El procés de presa de decisions respecte l’acord de govern dins la Crida per Sabadell

La Crida vam realitzar les negociacions amb la resta de forces polítiques, a través d’una comissió de negociació formada per membres de la Mesa de la Crida i escollits per aquesta. Aquests, en cap cas podien ser càrrecs electes.

Totes les reunions que vam realitzar amb forces polítiques van ser anunciades públicament i es va rendir comptes a la mesa i al conjunta de la Crida per Sabadell a través de resums i diverses jornades de debat i assemblees que es van anar realitzant durant el procés de negociació.

Tots els acords signats van ser ratificats per assemblees generals de la Crida per Sabadell, amb àmplies majories que van superar el 60% dels vots favorables.

Si vols veure l'Acord de Govern en la seva totalitat clicar aquí

 

 

© 2015 CRIDA per Sabadell