El nostre codi ètic

Codiètic-705x400La Crida per Sabadell apostem per regenerar la política, establir mecanismes de control als càrrecs públics i traslladar les decisions sobre temes estratègics a la ciutadania per fomentar la participació en la vida política de la ciutat.
Per fer-ho ho hem traduït en 9 punts que descriuen la nostra manera d’entendre i de fer política.


1

Regeneració democràtica

Les persones que ocupin càrrecs electes de la Crida tenen limitat el seu càrrec a dos mandats (8 anys).

Sense sous d’escàndol

Limitarem els sous de les persones amb càrrecs electes i de confiança a 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional.

Sense acumular càrrecs

Les persones que ocupin càrrecs electes no podran compatibilitzar la seva tasca amb altres càrrecs polítics remunerats.


Transparència

Les qüestions econòmiques de la Crida són públiques i poden ser consultades per la ciutadania.

Decidim entre tots i totes

L’acció política de les persones en càrrecs electes resta a disposició de l’assemblea, que és sobirana, democràtica, horitzontal i oberta a la participació de la ciutadania.

Ajuntament amb portes de vidre

Establirem mecanismes per tal d’informar a la ciutadania periòdicament de les qüestions relatives al ple municipal.


Participació

Ens comprometem amb la participació ciutadana fomentant eines democràtiques per tal d’abordar qüestions de ciutat o districtes.

Sense bancs

Tots els fons econòmics són gestionats mitjançant entitats d’economia social, solidària o cooperatives de crèdit.

Foment de la lluita popular

Destinarem una part dels ingressos a promoure projectes que fomentin l’autoorganització i l’apoderament popular.


Tot i això el codi ètic que marca la nostra pràctica política és més extens i el podeu descarregar en la seva totalitat clicant aquí.

 

© 2015 CRIDA per Sabadell