Sobirania popular; grup temàtic sobre la participació per la transformació

01

Des del grup de sobirania popular, treballem per tal de generar debats i propostes entorn la participació social com a eina de transformació, tant des de les institucions com des dels carrers.

Actualment hi ha allunyament cada vegada més gran dels centres de decisió de les persones a qui van dirigides les actuacions polítiques i socials. Els centres de decisió reals –les instàncies econòmiques– es troben fora de l’àmbit polític i el condicionen per tal que aquest darrer només compleixi les seves atribucions formals i utilitzi els aparells de l’estat per garantir­ne i afavorir­ne els interessos.

Des de la Crida creiem que la democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem. Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la societat, tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit. Els ajuntaments han de ser els ens des d’on es construeixi la radicalitat democràtica anul∙lada avui dia. Cal retornar la política a la gent. El nostre objectiu final és arribar al poder popular. El poder popular és l’exercici ple de la sobirania per part del poble en l’àmbit polític, econòmic, social, cultural, ambiental, internacional, i en tot àmbit del desenvolupament de la societat, a través de les seves diverses formes d’organització.

El poder popular es fonamenta en el principi de sobirania, que correspon a l’exercici i desenvolupament de la consciència política i l’organització del poble. L’organització i participació del poble es regeix en aquest poder popular pels principis i valors de la democràcia participativa i protagònica, l’interès col∙lectiu, la justícia, la igualtat social i de gènere, la diversitat cultural, la cooperació, la honestedat, la transparència o la responsabilitat, entre d’altres. El poder popular correspon a la màxima expressió de democràcia directa, on les persones de les classes populars tenen la totalitat del poder respecte a les decisions quotidianes del seu entorn.

La sobirania popular és doncs, aquella que ens permetrà el desenvolupament pràctic de totes les sobiranies que com a Crida plantegem en tant que en el seu conjunt representen l’alternativa de ciutat i societat que volem.

Comments are closed.

© 2015 CRIDA per Sabadell